Academie voor Waarderend Vernieuwen

 
 

Welkom op onze website!

Ad Baijens en Sandra Kensen leiden met veel plezier organisaties op in succesvolle toepassing van Waarderend Vernieuwen. Medewerkers leren om stadsgesprekken te modereren en ontspannen te organiseren waardoor mooie initiatieven de kans krijgen. Bestuurders en topmanagers zien hun rol positief groeien in de samenleving en in de organisatie. Waardering brengt absoluut meer meedoen teweeg. Wilt u kennis maken met Waarderend Vernieuwen, laat de Academie voor Waarderend Vernieuwen u dan inspireren en vraag om een presentatie of een cursus. Bekijk ons aanbod.

Nieuws: 

Sandra Kensen schreef een boek over haar ervaringen met Waarderend Vernieuwen bij de gemeente Rhenen. Dit boek deelt ze graag met jullie:

Sandra Kensen met burgemeester Hans van der Pas (gemeente Rhenen)Sandra Kensen met burgemeester Hans van der Pas (gemeente Rhenen)

Tot vijftig jaar geleden lieten burgers zich vooral vertegenwoordigen door politici, maar sinds de acties voor inspraak willen velen vaker en vooral gevarieerder meedoen aan lokale politiek dan een keer per vier jaar stemmen. In veel Nederlandse gemeenten wordt gezocht naar manieren om de formele politiek van raad en college te combineren met burgerparticipatie. Echter, gemeenten blijven geneigd om veel te bedenken voor inwoners. Inwoners, op hun beurt, blijven claims neerleggen bij de gemeente: de gemeente moet het doen en doet het dan niet snel goed. 

In Rhenen is er een praktijk ontstaan waarbij iedereen initiatief kan nemen en anderen kan uitnodigen om mee te doen. Contact en vertrouwen staan hierbij voorop in plaats van macht en strijd. In Rhenen is gebleken dat er heel veel tot stand kan komen door elkaar met waardering tegemoet te treden en methodisch te werk te gaan. Lees er alles over in Politiek is van iedereen. 


Werken aan geluk

Op 30 november 2018 werkten we samen met de gemeente Roerdalen aan geluk. Een dag om van elkaar te leren en bij te dragen aan meer geluk voor meer mensen. Klik hier om naar de website te gaan en de blog te lezen die we over deze dag schreven.

Met de slogan "Klein Geluk uit Roerdalen" werken gemeente én inwoners samen aan het geluk van alle mensen in Roerdalen. Ook kent de gemeente een Gelukscoördinator en hebben zij een Geluksmagazine uitgebracht. In dit magazine lees je onder andere dat de gemeente haar kernwaarden vertaalt naar het dagelijkse werk met de methodiek van het Waarderend Vernieuwen (Sandra Kensen en Ad Baijens). Het Geluksmagazine van Roerdalen: http://www.geluksprogrammaroerdalen.nl/geluksmagazine/


De gemeente Bergen op Zoom gebruikte Waarderend Vernieuwen om samen met inwoners tot een geactualiseerde Toekomstvisie te komen.   #jouwtoekomstverhaal: