Academie voor Waarderend Vernieuwen

 
 

Wat is Waarderend Vernieuwen?

De filosofie van Waarderend Vernieuwen is gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Appreciative Inquiry’: waarderend onderzoeken. Deze benadering van organisatieanalyse en organisatieleren richt zich op het ontdekken van innovaties, ze begrijpen en bevorderen. Het uitgangspunt is op het eerste gezicht heel eenvoudig: organisaties veranderen in de richting van datgene waar ze telkens vragen over stellen en waarop ze hun aandacht richten. Als een organisatie haar aandacht richt op het onderzoeken van problemen dan zal ze nog meer problemen vinden. Als een organisatie haar aandacht richt op het beste in zichzelf, dan zal ze steeds meer van het goede ontdekken. De Academie vertaalt Waarderend Vernieuwen als een methode waarbij je op een positieve en onderzoekende manier naar de bestaande dingen om je heen kijkt. En daarbij ideeën, wensen en dromen probeert om te zetten in daadwerkelijke acties om de dromen te verwezenlijken. Een gesprek volgt volgens de Waarderend Vernieuwen methode, de volgende fasen:

  • Verkennen: Wanneer beleefde u onlangs iets heel goeds. Wat gebeurde er toen?  
  • Verlangen: Stelt u zich voor dat u zo’n gevoel vaker wil meemaken? Hoe ziet de toekomst er dan uit?  
  • Vormgeving: Wat heeft u nodig om dit toekomstbeeld te verwezenlijken?  
  • Vernieuwen: Wat gaan we morgen doen om het toekomstbeeld dichterbij te brengen? 

 

 

Hoe is Waarderend Vernieuwen ontstaan?

Ad Baijens:“Waarderend Vernieuwen is door dr. Sandra Kensen en mij ontworpen toen we in Breda schreven aan het boek Meedoen in Breda, een droom van een stad (2006). We hadden behoefte aan een Nederlandse term voor de stappen die Appreciative Inquiry ons leerde. Wij noemen Verkennen, Verlangen, Vormgeven en Vernieuwen. Een actief model dat uitgaat van de kracht die in ieders verhaal en ervaring ligt besloten. De energie die vrijkomt als mensen zich eigenaar van een initiatief voelen is enorm en brengt heel veel actie teweeg. Met de website Breda-Morgen en het blad Breda-Nu gaven we vorm aan het gedachtegoed. De assertieve democratie is in het boek beschreven. Een prijs van de VNG voor innovatie in de burgerparticipatie maakte het boek mogelijk (2010). Er was en is nu zoveel behoefte aan opleiding, training en coaching van bestuur en gemeentelijke organisaties dat de oprichting en ontwikkeling van de Academie voor Waarderend Vernieuwen de enig juiste oplossing blijkt.”  

Meedoen in Breda (In Actie, 2010)


Het Verlangen van de Academie voor Waarderend Vernieuwen?

Wij dromen van een leven vol waardevolle initiatieven die verlangen naar vernieuwen. We kijken uit naar unieke ervaringen die het waard zijn om ervoor in actie te komen. Om te verkennen van wat er mogelijk is en wat er nodig is om het ideaal te bereiken. Verlangen is zoveel rijker dan weerstand zodat de dingen die lukken ons leren hoe dat kan. Waarderend Vernieuwen helpt ons dit streven in 4 stappen waar te maken en te delen met heel veel anderen die ook verlangen naar vernieuwing in de samenleving. 

Wij concentreren ons daarbij op de democratie dicht bij huis, in de buurt en wijk, in stad en gemeente. Loslaten is toelaten van nieuwe inzichten en oefenen met initiatieven. 

De Academie voor Waarderend Vernieuwen is een experimentele creatieve broedplaats voor mensen die werken in het lokaal bestuur zodat alle mensen, niemand uitgezonderd, volop meedoen.  


Waarom Waarderend Vernieuwen en voor wie?

De Academie voor Waarderend Vernieuwen heeft haar focus op het exclusieve domein van de lokale democratie. De huidige maatschappij vraagt om een attitude die gericht is op vernieuwing en ontwikkeling van bestuur en gemeentelijke organisaties en in de relatie tussen overheid en inwoners. Waarderend Vernieuwen zorgt voor de transformatie waar de huidige maatschappij behoefte aan heeft. Medewerkers leren om stadsgesprekken te modereren en ontspannen te organiseren waardoor mooie initiatieven de kans krijgen. Bestuurders en topmanagers zien hun rol positief groeien in de samenleving en in de organisatie. Waardering brengt absoluut meer meedoen teweeg.

Waarderend Vernieuwen helpt om als ambtelijke organisatie een spiegel van de stad te zijn. In een waarderende initiatiefrijke samenleving (Waarderend Vernieuwen) werken actieve mensen keihard aan het welzijn en het welbeleven.

In de ruimte die de stad biedt (Open Space) nemen ze initiatieven om hun dromen waar te maken. Je herkent de mensen aan hun goede bedoelingen, hun volwassen presentatie en hun speelse creativiteit (Transactionele Analyse).

Actieve vrijwilligers spelen met wensen en verlangens om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen en niemand buiten spel komt te staan.

De unieke mix van methoden (Open Space, Transactionele Analyse en Waarderend Vernieuwen) zet Ad Baijens in om deze ideale assertieve democratische samenleving te bereiken.

Om permanent te leren en te ontwikkelen in een ideale leeromgeving mogelijk te maken heeft Ad Baijens samen met dr. Sandra Kensen de Academie voor Waarderend Vernieuwen opgericht en gedeponeerd. Het is een grootse uitdaging om de ambtelijke organisatie en afdelingen samen met inwoners te prikkelen tot initiatiefrijke en creatieve excellente bijdragen aan de samenleving. Wij richten ons exclusief op het publieke domein in de lokale democratie.

Nu meerdere steden kiezen voor de inzet van Waarderend Vernieuwen komt er door uitwisseling en intervisie een aanzienlijke verrijking tot stand. De Academie voor Waarderend Vernieuwen is een ideale broedplaats om het gedachtegoed te ontwikkelen, de dagelijkse praktijk te reflecteren en de toepassingen te toetsen. De voordelen voor deelnemende gemeenten zijn legio.