Academie voor Waarderend Vernieuwen

 
 

Welkom op onze website!

De Academie voor Waarderend Vernieuwen leidt met veel plezier organisaties op in succesvolle toepassing van Waarderend Vernieuwen. Medewerkers leren om stadsgesprekken te modereren en ontspannen te organiseren waardoor mooie initiatieven de kans krijgen. Bestuurders en topmanagers zien hun rol positief groeien in de samenleving en in de organisatie. Waardering brengt absoluut meer meedoen teweeg. Wilt u kennis maken met Waarderend Vernieuwen, laat de Academie voor Waarderend Vernieuwen u dan inspireren en vraag om een presentatie of een cursus. Bekijk ons aanbod.

In memoriam: Ad Baijens 

Hij had er nog zo graag bij willen zijn: Ad Baijens was zeer betrokken bij de mensen om hem heen en bij wat er speelde in de wereld. In alles wat Ad zag, las of hoorde vond hij wel iets om zijn gedachten te scherpen. Het maakte hem een origineel denker. Hij besprak zijn gedachten en ideeën vol overgave en deed alles wat nodig was om deze ook in de praktijk te kunnen brengen. Zijn favoriete gezelschap bestond uit burgers, raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, bestuursadviseurs, communicatiemedewerkers en bestuurders van maatschappelijke organisaties. 

Ad begon als medewerker bij de Sociale Dienst. Hier deed hij ervaring op met het ombuigen van verbaal geweld in redelijker conversatie en begon zijn interesse in Transactionele Analyse. Hij leidde samen met zijn vrouw Carry Thijssen-Baijens het bedrijf ‘De Ruimte’.  Vanuit De Ruimte voorzag Ad burgemeesters van adviezen en openingszinnen.  Deze hadden zij nodig bij woordvoering voor de camera. Ad coachte ook burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen. Deze laatste groep coachte hij ook namens Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. 

Ik ontmoette Ad in 2008. Hij was toen Hoofd Communicatie bij de gemeente Breda en ontwikkelde een groot communicatie-offensief genaamd Breda Alert. Ad zag in mijn introductie van ‘appreciative inquiry’ een manier om overtuigen te veranderen in uitnodigen om mee te doen. Vanaf hier ontwikkelden wij samen waarderend vernieuwen: een positieve manier om mee te doen aan lokale politiek. Dit deden wij eerst in Breda en later in verschillende andere gemeenten. In 2013 richtten wij samen de Academie voor Waarderend Vernieuwen op. 

Ad combineerde het uitnodigende van waarderend vernieuwen met een confronterende stijl. Bijvoorbeeld bij stadsgesprekken. Stadsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van waarderend vernieuwen. Zoals Ad dat zo mooi kon verwoorden: “Bij stadsgesprekken ligt de kans - de unieke kans - om mensen aan het woord te krijgen over de samenleving”. Maar Ad hechtte er wel grote waarde aan dat deelnemers aan stadsgesprekken elkaar met waardering tegemoet traden. Wie iets zei of deed dat hier niet van getuigde, kreeg dat duidelijk te horen en werd vriendelijk, altijd vriendelijk, gevraagd om even na te denken en het nog eens opnieuw te zeggen of te doen. En als trainer of intervisiecoach zei hij ook waar het op stond. Dat kon, omdat hij altijd eerst uit was op contact. Op basis van de relatie en met zijn eerlijkheid heeft hij heel veel mensen aan het denken gezet. Zo hielp hij hen om verder te komen in hun samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. 

Waarderend vernieuwen paste hem als gegoten, zelfs in zijn ziekte. Ad was chronisch ziek. Hij ontmoette daardoor een groot aantal specialisten. Allemaal waren zij onder de indruk van de wijze waarop hij zijn ziekte leerde kennen en verwerken. Zijn kracht, gelijk aan de kracht van waarderend vernieuwen, zat ‘m in het steeds zien wat wel lukte en daarvan volop genieten. 

Wie Ad ontmoette en er voor open stond om hem nader te leren kennen, leerde ook zichzelf beter kennen. Ad wordt iedere dag ontzettend gemist. 

Sandra Kensen
Politiek is van iedereen

Sandra Kensen schreef een boek over haar ervaringen met Waarderend Vernieuwen bij de gemeente Rhenen. Dit boek deelt ze graag met jullie:

Sandra Kensen met burgemeester Hans van der Pas (gemeente Rhenen) Sandra Kensen met burgemeester Hans van der Pas (gemeente Rhenen)

Tot vijftig jaar geleden lieten burgers zich vooral vertegenwoordigen door politici, maar sinds de acties voor inspraak willen velen vaker en vooral gevarieerder meedoen aan lokale politiek dan een keer per vier jaar stemmen. In veel Nederlandse gemeenten wordt gezocht naar manieren om de formele politiek van raad en college te combineren met burgerparticipatie. Echter, gemeenten blijven geneigd om veel te bedenken voor inwoners. Inwoners, op hun beurt, blijven claims neerleggen bij de gemeente: de gemeente moet het doen en doet het dan niet snel goed. 

In Rhenen is er een praktijk ontstaan waarbij iedereen initiatief kan nemen en anderen kan uitnodigen om mee te doen. Contact en vertrouwen staan hierbij voorop in plaats van macht en strijd. In Rhenen is gebleken dat er heel veel tot stand kan komen door elkaar met waardering tegemoet te treden en methodisch te werk te gaan. Lees er alles over in 'Politiek is van iedereen'.

Werken aan geluk

Op 30 november 2018 werkten we samen met de gemeente Roerdalen aan geluk. Een dag om van elkaar te leren en bij te dragen aan meer geluk voor meer mensen. Klik hier om naar de website te gaan en de blog te lezen die we over deze dag schreven.

Met de slogan "Klein Geluk uit Roerdalen" werken gemeente én inwoners samen aan het geluk van alle mensen in Roerdalen. Ook kent de gemeente een Gelukscoördinator en hebben zij een Geluksmagazine uitgebracht. In dit magazine lees je onder andere dat de gemeente haar kernwaarden vertaalt naar het dagelijkse werk met de methodiek van het Waarderend Vernieuwen (Sandra Kensen en Ad Baijens). Het Geluksmagazine van Roerdalen: http://www.geluksprogrammaroerdalen.nl/geluksmagazine/


De gemeente Bergen op Zoom gebruikte Waarderend Vernieuwen om samen met inwoners tot een geactualiseerde Toekomstvisie te komen.   #jouwtoekomstverhaal: