Academie voor Waarderend Vernieuwen

 
 

Gastenboek

Deel uw ervaring met Waarderend Vernieuwen in het gastenboek

Geertje Jacobs
08-03-18 17:01:08
Alhoewel we waarderend vernieuwen een tijd geleden binnen de Gemeente Breda hebben geïmplementeerd is én blijft het een methode die eigentijds is. Door te denken zonder randvoorwaarden, te dromen reik je verder dan de barrières die al snel worden opgeworpen. En vooral in een gemeentelijke organisatie. Ik zeg vaak dat dan je hersenspinsels dan echt omgezet kunnen worden in kippenvel.

De kracht zit erin door met elkaar gesprek in te gaan wat er wel lukt en daarop verder te bouwen. En niet te blijven hangen waarom het al die jaren nog niet gelukt is. Je gaat de verandering van A naar B bereiken door B in het vizier te houden (en niet A, wat we veelal doen). Voor mij een beproefde methodiek, die zijn waarde door de jaren heen heeft bewezen en zal blijven bewijzen. Eenmaal deze bril opgezet, is het moeilijk te kijken zonder.

Dank voor deze (in)zichten!
Lindy Huibregtse
21-02-18 15:12:50
Begin 2017 heb ik met Ad Baaijens samengewerkt aan het project www.­jouwtoekomstverhaal.­nl voor gemeenteraad van Bergen op Zoom. We organiseerden diverse Toekomstgesprekken waarbij raadsleden op een waarderende manier met bewoners in gesprek gingen over de toekomst van hun stad.
We gebruikten daarvoor de methode Waarderend Vernieuwen. Tijdens een speciale masterclass en verschillende trainingsmomenten met de moderatoren heeft Ad me geleerd dat Waarderend Vernieuwen niet alleen een methode is om op een positieve, waarderende manier het contact tussen overheid en burgers te vernieuwen. Het is voor mij persoonlijk zelfs een vaste waarde op de achtergrond voor mijn manier van werken.
Ik was dan ook verheugd dat Ad me later dat jaar weer vroeg te helpen met het organiseren van het congres “Gelijke kansen voor iedereen”. De methode waarderend vernieuwen heeft ook daarbij verrassende initiatieven opgeleverd om in actie te komen, onder de ruim 70 vertegenwoordigers van politiek, kerken, scholen, welzijn, mediators, hulpverlening en meer.
Bedankt!

Gradus de Klein
20-11-17 11:15:53
Dit is Waarderend vernieuwen op z'n best en deze presentatie, toelichting en programma's zien er prima uit. Als ik nog actief was in mijn laatste
beroepsfunctie zou ik met jou willen proberen die methode ook geschikt te maken voor zorgmedewerkers temeer daar in dat veld steeds meer gevraagd wordt om zelf sturende initiatieven te gebruiken bij cliënten en collega's.
.
>
Jos Feller
01-11-17 10:34:21
SAMologie 5: Waarderende Benadering, Ad Baijens’ aanstekelijke geestdrift (18.04.11)
Opgehaald van https:­­­­/­­/­­­josfeller.­­­­wordpress.­­­­com

In hun dappere zoektocht naar nieuwe inzichten, doorzichten en vergezichten verkennen de SAMisten ook terreinen die de meesten van hen niet zo bekend voorkomen of gebieden die vanuit een nieuw perspectief aanschouwd worden. Is het immers niet zo dat juist vanuit een (letterlijk) ánder standpunt verrassende gevolgtrekkingen mogelijk zijn? Reeds eerder werd Breda bezocht waar met instemming kennis werd gemaakt met Waarderend Vernieuwen , een bijzondere aanpak die onder de inspiratie en supervisie van Ad Baijens aldaar wordt toegepast. (>SAMologie 2). En zo kon het niet uitblijven: de werkgroep, die vastgesteld had dat Waarderend Vernieuwen een veelbelovend instrument kan zijn om vernieuwingen op gang te zetten in de vorm van gesprekken, ontmoetingen en bijeenkomsten-, diezelfde werkgroep nodigde Ad Baijens uit om hier in Venlo de desbetreffende raadsleden verder in te wijden in de “geheimen” van zijn methode en dan ook practisch in die methodiek te trainen, zeg maar gewoon te oefenen.

Lees meer via: https:­//­josfeller.­wordpress.­com/­2011/­04/­21/­samologie-­5-­waarderende-­benadering-­ad-­baijens-­aanstekelijke-­geestdrift-­18-­04-­11/­