Academie voor Waarderend Vernieuwen

 
 

De trainers

Ad Baijens


Agogische motivatie is de rode draad in het werk van Ad Baijens
Blijvend en creatief op zoek naar de verandering tot innerlijke verrijking
Trouw aan principes en methodische perfectie
Positieve grondhouding, verwondering als bron en nieuwsgierig naar mensen
En altijd in verhalen die overdragen, die leren en die inspireren tot sociale actie maar meestal verbeeldend en bijdragend aan vernieuwing en innovatie


LinkedIn Ad Baijens: 

Ad Baijens studeerde respectievelijk Nederlands, Maatschappelijk Werk, Transactionele Analyse en later Communicatie in alle facetten. 40 jaar ervaring op alle niveau’s in het publieke domein bracht een rijkdom aan kennis en ervaring in therapie, coaching, training, leiding en management, beleid en ontwikkeling, project- en programmaleiding, opleiding en intervisie, strategie en visie en bestuurlijke/politieke sensitiviteit.
Als opleider en ontwikkelaar werkte Ad voor Divosa, NVVK, NGPR, SIOO, Regio en gemeenten en als strategisch adviseur voor vele bestuurders en managers in eindverantwoordelijke functies met name als het gaat om effectief en persoonlijk handelen in complexe en politieke crisissituaties.

In 1999 richt Ad het adviesbureau De Ruimte Ad Baijens Communicatie Advies Training en Bemiddeling op waarin hij al zijn expertise aanbiedt aan bestuurlijk en communicatief Nederland.
Later in 2011 verandert de eenmanszaak in De Ruimte VOF waarin hij samen met Carry Baijens-Thijssen een nog ruimer aanbod voor klanten tot stand brengt. In Breda werkt Ad intensief aan de introductie van Waarderend Vernieuwen samen met Sandra Kensen en Rob Hundman van Sioo met als resultaat een prijs van de VNG voor een belangrijke innovatie in de burgerinitiatieven.

Na oprichting van de bedrijfsschool Academie voor Waarderend Vernieuwen, het latere Your Goals voor de gemeente Breda, concentreert Ad zich op de implementatie van de methode Waarderend Vernieuwen in veel andere gemeenten. Het levert zowel in Venlo (Burger aan Zet) en in Breda (Meedoen aan een droom van een stad) mooie boeken op waarin de resultaten worden beschreven. Sandra Kensen en Ad Baijens gelden sinds 2006 als pioniers in het beschrijven, toepassen en ontwikkelen van Waarderend Vernieuwen als verbijzondering van het Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry). Beiden werken voor Sioo, respectievelijk als programmamanager en als intervisie coach in de leergang “Leiderschap in de top van de gemeentelijke organisatie”.

In 2015 richt Ad samen met dr. Sandra Kensen de Academie voor Waarderend Vernieuwen op om zich volledig te richten op de lokale democratie. Methoden en technieken helpen raadsleden en ambtelijke organisaties bij het inrichten en optimaliseren van hun relaties met inwoners. Momenteel zijn veel gemeenten projecten gestart om Waarderend Vernieuwen in te zetten bij organisatieverandering, bij inrichting burgerparticipatie, bij transformatie van de democratie, bij projecten die inbreng van inwoners vergt. Van de variatie in de praktijk leren alle gebruikers en Sandra Kensen en Ad Baijens ontwikkelen daarmee weer nieuwe methoden en technieken in het Waarderend Vernieuwen.


Sandra Kensen

Ik houd van mensen die initiatief nemen, die iets in de wereld zetten dat van waarde is voor henzelf en voor anderen. Ik weet wat hier bij komt kijken. Ik lever daarom graag mijn bijdrage aan de vernieuwing van de lokale democratie, zodat initiatiefnemers – van burgers tot gemeentesecretarissen – een prominente plaats in het besturen van de gemeente kunnen krijgen.

 


LinkedIn Sandra Kensen: 

Dr. Sandra Kensen heeft zich sinds haar studie politieke wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in lokale democratie. Zo onderzocht ze bij de Erasmus Universiteit, bij de onderzoeksgroep ‘Beleid en sturing in netwerken van organisaties’, hoe gemeentebesturen andere relaties met burgers probeerden te ontwikkelen door middel van de term sociale vernieuwing. Dit onderzoek resulteerde in haar proefschrift “Sturen op Variatie” (VNG, 1999). Als universitair docent aan de Universiteit van Tilburg (1999-2006) doceerde ze bestuurskunde en verrichtte ze in opdracht van gemeenten onderzoek naar wijkgericht werken en integraal werken. In haar onderzoek werkte ze nauw samen met colleges van B&W, ambtenaren, professionals van maatschappelijke instellingen en burgers om de kennis uit het onderzoek direct te vertalen naar de praktijk, zodat burgers en hun beleving een prominente plaats konden krijgen in het besturen van de gemeente. Haar onderzoek naar verhalen in beleidsevaluaties hielp daarbij (Marie Curie Research Fellow (EU) aan de Universiteit van Roskilde, Denemarken (1997-1999).

Bij Sioo, waar Sandra Kensen sinds 2006 als programmamanager werkt, begeleidt ze gemeentesecretarissen en loco-secretarissen in hun leergang naar lokaal leiderschap en vrouwen en mannen met een bi-culturele achtergrond naar het toekomstig gemeentesecretarisschap. Behalve anderen leren over veranderingsprocessen en het nemen van leiderschap daarin, doet Sandra Kensen graag zelf mee aan het waarderend vernieuwen van de communicatie tussen bestuur en burger. Hiervoor ondersteunt ze gemeentebesturen, zoals eerder die van Breda en Rotterdam-Noord, door strategische leerprocessen vorm te geven en uit te voeren. En zo weet ze wat er gaande is in Nederlandse gemeenten van dichtbij en uit verhalen van mensen die er midden in zitten.


De organisatie

Emmy Prinse, Advisering en Ondersteuning

Ik vind het bijzonder om te zien wat een verandering van mindset kan realiseren. Waar een bedrijfskundige problemen en weerstand tegenkomt, denkt een Waarderend Vernieuwer aan alles wat er nu al goed gaat en creëert verlangen. Mensen willen wel veranderen maar willen niet veranderd worden. Wanneer zij samen Verkennen, Verlangen, Vormgeven en Vernieuwen wordt er een sfeer gecreëerd die iedereen aanzet tot meedoen. 

 


LinkedIn Emmy Prinse:

Emmy Prinse volgde de opleiding Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool te Breda en koos een verdieping met de Master Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit in Tilburg. Hierna volgde ze de opleiding tot Communicatieprofessional bij van der Hilst want “een leven lang leren” is haar motto. Emmy combineert haar bedrijfskundige expertise met het gedachtegoed van Waarderend Vernieuwen. Nieuwsgierig streeft ze naar perfectie en op creatieve wijze gaat zij om met verandering.

Vanaf 2012 al bekend met en overtuigd van de kracht van het Waarderend Vernieuwen in de rol van stagiaire bij de oprichting van YourGoals@Breda, is zij nu zowel strategisch adviseur als ambassadeur van de Academie. Het samen brengen van mensen door samen te (ver)kennen en te verlangen is wat haar energie en een positieve kijk op de toekomst geeft. Want zij ziet dat ieder mens goed is, het goede wil doen en dat ook kan. Door de situatie op een waarderende manier te onderzoeken verandert het perspectief van de omstandigheden zo dat elk mens tot zijn recht komt en gelukkig is.

Emmy werkt ook als Communicatie- en Organisatieadviseur onder de naam Puur Prinse. Voor vragen of opdrachten gebruikt u haar privé mailadres.  


Carry Thijssen-Baijens, Organisatie en Bedrijfsvoering

Ik zie graag dat initiatieven waar we ons voor inzetten ook echt lukken. Ik zoek de achtergrond van klanten en opdrachten goed uit en breng die informatie in bij De Ruimte en bij de Academie voor Waarderend Vernieuwen. Heel dankbaar zijn de trajecten Personal Coaching en Transactionele Analyse waarin klanten zich echt geholpen voelen en verder komen in hun persoonlijke ontwikkeling. De kwaliteit van de Ruimte en van de Academie zit in kleine dingen die samen bijdragen aan de grootse droom waar we aan werken: Gelukkig leven, tevreden zijn en evenwicht bereiken.

Mijn creatieve bijdrage zit in de verbinding van al die ‘kleine’ dingen. Research, fotografie, vormgeving, programma’s, studie- en presentatiemateriaal, bedrijfsvoering. Mijn opleiding en ervaring in de commerciële klantadvisering, ontwerp en uitvoering projecten en creatieve vorming stelt me in staat om een waardevol en complementair element toe te voegen. 


LinkedIn Carry Thijssen: